Het Koninklijk Legermuseum: in de voetsporen van ridders en soldaten

Aan de voet van de triomfboog in het Brusselse Jubelpark ligt het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Wij gingen een kijkje nemen in het immense museum in het Europese hart van Brussel, aan de hand van twee tours in de ErfgoedApp.

Foto @ErfgoedApp
Foto @ErfgoedApp

De middeleeuwen: een tijd van heldhaftige ridders en jonkvrouwen

Je begint je museumbezoek in de zaal 'Wapens en Harnassen'. Hier start ook de nieuwste tour in de ErfgoedApp, die volledig is afgestemd op de jongste schildknapen. Digi-knight neemt de kleinsten mee op tour doorheen de hal, waar je te weten komt hoe harnassen, schilden en wapens in vroeger tijden werden vervaardigd en gebruikt. Daarnaast zijn er ook enkele quizvragen die je kan beantwoorden. De antwoorden vind je terug in de tentoonstelling.

Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht: het begin van het Belgisch leger

Vervolgens kom je terecht in de Technische Zaal, met een grote collectie Belgische vlaggen, geweren, zwaarden en zelfs hoefijzers. Je ziet welke technische veranderingen het leger in de loop der jaren doormaakte. Aan de hand van de wimpels zie je de evolutie in de vuurwapens, die door Defensie werden gebruikt.

Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen

Naast de Technische Zaal is er de Historische Zaal. Hier kom je verschillende kostuums tegen van legerofficieren en soldaten, die ze droegen tijdens hun internationale missies in de 19e eeuw. Momenteel renoveert het museum de tentoonstelling over de Belgische Revolutie en het ontstaan van België (1815-1830). Die kan u dus binnenkort in al haar volledigheid terug bezoeken!

Foto @MaxineWillemsen

Lest we forget: de Grote Oorlog

In de hal over de 19e eeuw wandel je het trapje op naar de expositiezaal over de Eerste Wereldoorlog. Ook hier voorziet de ErfgoedApp in een tour voor de jongste soldaten. Aan de hand van 'Beeldende Kunst uit de Groote Oorlog' ontdek je in de app interessante weetjes over de Eerste Wereldoorlog en over het Belgisch leger. De zaal is opgedeeld volgens de landen die deelnamen aan de Grote Oorlog. Per land vind je er de nationale uniformen, de gebruikte wapens en voertuigen. Je leert meer over het specifieke aandeel van elk land in de oorlog en krijgt uitleg over hoe de situatie er in het thuisland uitzag. De expo neemt je mee van de start tot het einde van de Eerste Wereldoorlog, en licht onderweg alle facetten toe. Aanvullend is er ook de Russische zaal, waar je de overgebleven erfgoedobjecten van het Tsaristisch leger en de monarchie kan bekijken.

Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen

Is het een vliegtuig? Voertuigen van het landleger, de marine en de luchtmacht

Hierna kom je in de grote hal met informatie over de marine, het landleger, de luchtvaart en de expedities naar Antarctica. Het meest indrukwekkend zijn de vliegtuigen, straaljagers, helikopters en tanks die je kan bewonderen in deze grote expozaal. In deze hal staan er verschillende modellen tentoongesteld, waardoor je goed de evolutie van de voertuigen kan volgen. Er staan zelfs een paar exemplaren waar je als bezoeker zelf mag in zitten.

Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen

Het interbellum en de Tweede Wereldoorlog

Daarna wandel je verder naar de tentoonstelling over het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Deze permanente expositie bevindt zich in de Bordiauhal van het museum en is verdeeld over drie verdiepingen. Je leert niet alleen meer over de bezetting en bevrijding van België, maar ook over de vervolgingstechnieken en genocide. Verder wordt er ook aandacht geschonken aan de collaboratie in België, en aan de repressie na de bevrijding. Er wordt een breed verhaal verteld, waarin alle belangrijke sociale, politieke en economische aspecten van de Tweede Wereldoorlog worden toegelicht. En er zijn verschillende multimediale applicaties, waardoor het ook een interactieve en educatieve belevenis is.

Foto @MaxineWillemsen
Foto @MaxineWillemsen

Het mooiste uitzicht komt na de zwaarste klim

Ten slotte geeft een museumticket je ook toegang tot de top van de Triomfboog in het Jubelpark. Aansluitend is er de Arcadezaal waar er een tentoonstelling is over de wapens, uniformen en kostuums van het Franse leger tijdens de 18e en 19eeeuw. Een niet te missen extra!

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis is een groot en allround museum, waar verschillende generaties een dag kunnen vertoeven. Voor elke tijdsperiode is er een interessante tentoonstelling. Het museum is niet alleen interessant voor de bewonderaars van het Belgisch leger, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in een breder Belgisch en historisch verhaal. Aan de hand van de ErfgoedApp kunnen de jongste ridders en soldaten alvast op zoek naar interessante weetjes over de middeleeuwen en de Grote Oorlog.

Foto @KoninklijkMuseumvanhetLeger