Toegankelijkheidsverklaring ErfgoedApp Android / Apple

FARO vzw streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster)waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102(opent in nieuw venster) is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de ErfgoedApp

Nalevingsstatus 

De toepassing voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA(opent in nieuw venster)omdat nog niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud 

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 4 juni 2024 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De app werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist(opent in nieuw venster).

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 4 juni 2024.

Feedback en contactgegevens 

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de ErfgoedApp, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op met FARO vzw, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur op het nummer 02 213 10 60 of via [email protected].