7 x Internationale Vrouwendag vieren

7 x Internationale Vrouwendag vieren

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vieren we de rechten van de vrouw. Wereldwijd wordt er extra aandacht besteed aan de sociale, economische, culturele en politieke verwezenlijkingen van vrouwen. Ook in de cultureel-erfgoedsector richten verschillende initiatieven de schijnwerpers op vrouwen en hun rechten: een overzicht.

Zusters in oorlog (KADOC)

De Tweede Wereldoorlog spaarde niemand, ook niet de ca. 50.000 vrouwen die kozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Hun verhaal werd nooit eerder verteld: oorlog was immers 'een mannenzaak', schijnbaar mijlenver verwijderd van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. Hoe gingen kloosterzusters om met vernieling, pijn, honger en dood? Welke uitdagingen stelden zich in de scholen en zorginstellingen van de zusters? Bood het isolement van het klooster kansen voor verzet en clandestiene acties? Sympathiseerden sommige zusters met de nazi-ideologie? En hoe verhielden de zusters zich tot het Joodse drama dat zich voltrok? KADOC werkte samen met Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en Erfgoedhuis I Zusters van Liefde een tentoonstelling uit over dit thema. Ontdek de tentoonstelling.

Moord en intrige met Rachel Ryckeweart (ErfgoedApp, Veurne)

Wie was Rachel Ryckewaert? Dat ontdekt u tijdens deze wandeling met de ErfgoedApp. U trekt doorheen het historische centrum van Veurne ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Verwacht u aan moord, intrige en de laatste onthoofding van België. Samen gaan we op zoek naar de dader. Volg de wandeling.

Wiki Women Design haalt vrouwelijke ontwerpers voor het voetlicht (VAi)

Van de ontworpen omgeving, over (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign: heel wat vrouwen drukten er hun stempel op. Toch bleven velen van hen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars. Het project Wiki Women Design wil daar verandering in brengen. Vlaams Architectuurinstituut gaat op zoek naar archiefmateriaal van en expertise over vrouwen die een impact hadden op de ontworpen omgeving in België. Lees verder.

Inbox: Freedom is not free (M HKA)

Wat betekent vrijheid? Mashid Mohadjerin creëerde multidimensionaal werk opgebouwd uit foto’s, collages, teksten en historische beelden, die allemaal betrekking hebben op de geschiedenis van vrouwen in het verzet in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In haar tentoonstelling neemt ze de toeschouwer mee op een droomreis zonder ruimtelijke of tijdelijke begrenzing. Ontdek de tentoonstelling.

Turnhoutse vrouwen vroeger en nu (ErfgoedApp, Turnhout)

Vrouwen komen weinig in beeld. Turnhout brengt daar verandering in door naar hun verhalen te speuren doorheen de stad. Via de ErfgoedApp kunt u een route volgen die u langs de verhalen van Turnhoutse vrouwen van vroeger en nu leidt. De afsluiter? Een fragment uit een boek van Chika Unigwe. Volg de wandeling.

Vrouwen in Beweging (KADOC, vanaf 23 april)

Vrouwen in Beweging wordt een interactieve historische wandeling in het centrum van Leuven met als thema de veranderende rol van de vrouw na de Tweede Wereldoorlog. Vijf schermen die zich achter het raam van enkele uitgekozen relevante locaties bevinden, lichten via foto's en een audiofragment elk een hoofdstuk uit het verhaal toe. Meer info.

Sterke vrouwen, zware was (MOT)

Wassen, dat is een vrouwenzaak. Of niet? Een tentoonstelling in het MOT brengt een overzicht van 150 jaar wasgeschiedenis. Sinds het midden van de 19e eeuw verdrong de mechaniek stapsgewijs de spierkracht en werden werktuigen almaar vernuftiger. Via de geschiedenis van het wassen ontdekt u ook de verschillende ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de evolutie van huishoudelijke processen, de nutsvoorzieningen of de ontvoogding van de vrouw. Ontdek de tentoonstelling.